Väsby mot våld intervjuar Antonia Axelson Johnson


Vad tänker du på när jag säger gatuvåld?
- Jag tänker på våld av det mer subtila slaget som obehagliga närmanden och förföljelser, men också det öppna våldet -slag och slagsmål, upplopp och okontrollerade demonstrationer.

Har någon vän till dej blivit utsatt för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du då. Om inte – hur tror du att du skulle tänka då?
- Jag skulle bli rädd, arg, upprörd, uppgiven kanske.

Vad tror du man ska göra för att minska/stoppa gatuvåldet?
- Kloka, lugna vuxna måste finnas ute. Ett djupt och starkt värderingsarbete drivas i skolorna. Tydliga regler och ramverk, snabb respons och omedelbara konsekvenser som märks.

Har du några råd till föreningen Väsby Mot Våld?
- Fler vuxna ute på nätter och helger, fler föräldrar som blir medvetna om ungdomskulturen, tar ansvar och sätter gränser och fler ungdomar som debatterar och diskuterar våldets uppkomst, utveckling och följder. Våld måste få omedelbara konsekvenser -inte några veckor eller månader senare. Konfrontation-möte mellan offer och den som utför våldshandlingen med en närvarande medlare -är ett starkt medel till förståelse och förlåtelse. En stor uppgift -all lycka till.