Väsby mot våld intervjuar Carin Götblad


Vad är den vanligaste anledningen till gatuvåld?
- Oftast handlar det om unga män som hamnar i en ordväxling med en obekant person som urartar i en misshandel. Det typiska brottet sker på helgnätter och de inblandade är tyvärr väldigt ofta berusade. Oftast handlar bråket om triviala saker som att den ene har råkat gå emot den andre eller någon har bara tittat på ett sätt som har uppfattats som provocerande. Läser man brottsanmälningar så är det väldigt vanligt att allt inleds med att någon frågar en förbipasserande "vad glor du på?". Tyvärr finns det också personer som aktivt försöker provocera andra för att framkalla ett bråk.

Har någon vän till dig blivit utsatt för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du då?
- Ja, mina barn har utsatts för gatuvåld. Det var mycket obehagligt.

Vad kan politiker fatta för kloka beslut för att stoppa eller minska gatuvåldet?
- Det finns massor att göra. Det kanske viktigaste är att arbeta för att få människor att sluta dricka stora mängder alkohol. Det handlar inte om att alla måste bli nykterister utan att få människor att sluta dricka sig redlöst berusade. Det är den här typen av alkoholkonsumtion som är farlig och ökar kraftigt risken för att man tar till våld när orden tryter. Här har krogar och restauranger en viktig roll att spela genom att sluta servera personer som blivit alltför berusade.

- För att komma åt ungdomsvåldet är det viktigaste att föräldrar engagerar sig mer i sina barns liv och har koll på vad deras barn gör. Det handlar om att fråga var de ska ta vägen, se till att de inte dricker alkohol och att man som förälder samarbetar med andra föräldrar till exempel genom nattvandringar. Självklart är det också viktigt att skolan, socialtjänsten och polisen arbetar aktivt och finns i ungdomars närhet. Vi måste hela tiden jobba aktivt med att föra över sunda värderingar till ungdomar.

- Jag tror också att det finns anledning att bli bättre på att hjälpa personer som har ett hett temperament och svårt att hantera sina aggressioner. Idag vet vi genom forskning att det finns effektiva behandlingsprogram för att hjälpa människor med detta. Vi vet också att medling – alltså där brottsoffer och gärningsman möts för ett samtal under ordnade former – kan vara ett bra sätt att minska risken för att man vill hämnas något man tidigare blivit utsatt för.


Vad kan en vanlig människa göra för att stoppa gatuvåldet?
- En viktig sak är att alla människor aktivt tar avstånd från alla former av våld. Våld är den sämsta formen av konfliktlösning. Jag tycker man ska försöka påverka människor i sin närhet som ofta hamnar i våldssituationer. Idag kan många unga killar och tjejer faktiskt få en konstig form av status för att de slåss. Om fler vågade konfrontera dem om deras beteende så tror jag att det skulle kunna få effekter.

- Försök också att hjälpa andra människor som hamnat i problem. De flesta som ger sig på någon kommer i alla fall att stanna upp om de blir tillsagda eller om andra börjar skrika åt dem att sluta. Nästa gång är det du som blir utsatt.

- Det är också viktigt att anmäla brott till polisen. Blir du utsatt för något, tveka aldrig att ringa till polisen. Fundera aldrig över om du har blivit utsatt för ett brott, låt oss göra den bedömningen.


Kan man göra något för att minska sin egen utsatthet?
- Ja, det finns flera sker man kan göra:

  • Var inte alltför berusad. Blir någon av dina vänner alltför berusad, lämna dem aldrig. Se till att de kommer hem på ett tryggt sätt. Är de unga – ring föräldrarna.
  • Ha med ett sällskap när du är ute på stan på helgkvällar och nätter. Är du ensam så är du oftast mer sårbar. Det gäller inte minst unga tjejer som riskerar att utsättas för sexualbrott. Gå med varandra hem, känner du inte någon fråga några på bussen eller tunnelbanan om ni kan gå tillsammans hem om du känner dig otrygg.
  • Svälj din stolthet. I vissa ungdomskretsar idag har det växt fram en kultur med en romantiserad bild av våld och slagsmål. Fall inte för frestelsen att svara på provokationer från de som söker bråk. Gå därifrån eller spring om du måste.
  • Åk inte svarttaxi. Många som kör svarttaxi är kriminella. Risken att utsättas för våldsbrott eller att bli rånad är större.


Vad har du för råd till föreningen Väsby mot våld?
- Att fortsätta med ert viktiga arbete. Vi behöver alla positiva krafter för minska våldet i samhället och frivilligorganisationerna har en mycket viktig roll att fylla. Det här är ingen fråga som enbart kan lösas med myndigheters insatser. Utan att veta något om hur ni arbetar tycker jag också att ni som idéburen förening bör fundera över hur ni bygger upp er organisation, det finns alltid en risk att verksamheten bygger på några få eldsjälar och att aktiviteten sjunker om några slutar. Försök engagera andra delar av föreningslivet, till exempel idrottsföreningar, men även näringslivet för att göra detta till en bred folkrörelse i er kommun.