Väsby mot våld intervjuar Doreen Månsson


Vad tänker du på när jag säger gatuvåld?
- Något som ofta sker pga att några väljer att se åt annat håll.

Har någon vän till dig blivit utsatt för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du då?
- Ja, se ovan.

Vad tror du man ska göra för att minska /stoppa gatuvåldet?
- Uppmana till solidaritet, inte bara i tanke utan också i handling.

Har du några råd till föreningen Väsby mot våld?
- Rekrytera bland dom ni tror minst ska delta.