Väsby mot våld intervjuar Hasse Brontén


Vad tänker du på när jag säger gatuvåld?
- Onödigt våld som inte borde finnas.

Har någon vän till dig blivit utsatt för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du då?
- Ja och jag själv också. Jag blev lessen och rädd.

Vad tror du man ska göra för att minska /stoppa gatuvåldet?
- Det finns mycket att göra. Få info om vilka skador man kan ge. Bry sig om varandra. Säga till om någon blir mobbad är några exempel.

Har du några råd till föreningen Väsby Mot Våld?
- Fortsätt att jobba mot våldet.