Väsby mot våld intervjuar Kristin Kaspersen


Vad tänker du på när jag säger gatuvåld?
- Obehagligt, onödigt, oacceptabelt.

Har någon vän till dig blivit utsatt för gatuvåld? Om ja – hur tänkte du då?
- Nej, jag har ingen vän som drabbats men det räcker med att jag vet att människor drabbas. Framförallt är det oprovocerat våld där oskyldiga drabbas som skrämmer mig. Men våld är inte acceptabelt oavsett.

Vad tror du man ska göra för att minska /stoppa gatuvåldet?
- Närvaro av föräldrar i tidig ålder. Alkohol och droger är ett stort problem och något som alla måste jobba mot för att inte inte våra ungdomar hamnar i situationer dom inte kan hantera.

Har du några råd till föreningen Väsby Mot Våld?
- Jag är ingen expert på området så jag är kanske inte rätt person att ge råd. Däremot är jag oerhört glad över att ni tar initiativ att kämpa mot våldet. Om alla var lika engagerade skulle inte våldet finnas. Så fortsätt inspirera och engagera er som ni gör. Alla kommuner behöver sådana som ni.