Bli medlem du också!

Vill du gå med i föreningen och ta avstånd från våld? Här kan du ansöka om medlemskap. Fyll i och skicka så är du medlem. Glöm inte att betala medlemsavgiften bara! Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Medlemsavgiften betalas på bankgironummer 433-9826. Glöm inte att ange namn på den eller dem avgiften gäller.

Vill hela familjen vara medlemmar kan du betala in endast 100 kronor och i rutan meddelande ange de andra i familjens namn och födelsedata (endast 6 siffror).

Jag vill vara med!

När du är medlem i föreningen Väsby mot våld delar du tanken att det är viktigt att verka för att öka tryggheten och motverka våld, speciellt i Upplands Väsby. Vill du vara aktiv eller passiv medlem och stötta vårt budskap? Fyll i formuläret nedan.

Namn:
Efternamn:
Födelsedata:
(6 siffror)
Gatuadress:
Postadress:
Telefonnr:
Mail:
Meddelande: