Drogpolicy för Väsby Mot Våld

Väsby mot våld är en ideell förening som verkar för att stoppa våld och öka tryggheten i Upplands Väsby.

Alkohol och andra droger är ofta en stor orsak till att våld sker i vår kommun. Alkohol kan bidra till ökat våld genom att man ibland inte har några hämningar när man druckit alkohol som man har när man är nykter och som gör att vi behärskar oss. Är man påverkad av alkohol eller droger kan det påverka att man inte inser lika klart konsekvenserna av skada en annan människa.

Därför ska Väsby mot vålds verksamhet vara drogfri. Det innebär ett absolut förbud för aktiva, ledare och funktionärer att vara påverkade av droger eller alkohol i samband med föreningens aktiviteter.

Om missbruk i strid mot vår policy ändå upptäcks åligger det varje berörd styrelseledamot/ledare att agera, i första hand genom samtal med vederbörande.

Det ska framgå i affischering av föreningens arrangemang att de är drogfria.

Antagen av VMV styrelse den 5 september 2009.